Wednesday, April 1, 2009

Pembinaan Kiswa Kaabah

Kaabah ditutup dengan kain berwarna hitam yang dikenali sebagai 'Kiswa', dimana dibuat dan ditukar setiap tahun. Sebuah kilang khas membuat Kiwsa terdapat di Mekah. Pembuatan Kiswa ini melibatkan perbelanjaan sebanyak SR 17 juta.

Kira-kira 120 kg emas tulen dan 50 kg perak yang dijadikan sebagai benang digunakan untuk menjahit ayat-ayat al-Quran pada kain Kiswa ini yang melibatkan 658 meter persegi.

0 comments: