Thursday, September 11, 2008

Perbandingan Storan 1GB Antara 30 Tahun Dahulu Dan Sekarang

Human's brain is amazing!

0 comments: