Monday, September 22, 2008

Serupa Tapi Tak Sama

Rasa2 yg mana lebih kejam

0 comments: