Tuesday, August 11, 2009

Pengemaskinian Tugasan Bertulis LA2.S05.1

Diminta semua pelajar TMK membuat semula tugasan bertulis bagi LA2.S05.1

Hasilan yang lama tidak boleh dibuang dari fail.

Pelajar dikehendaki melihat format yang disertakan di bawah ini apabila membuat semula tugasan bertulis.

WAF CW LA2 S05 1

Contoh disertakan disebelah.

0 comments: