Wednesday, April 23, 2008

Awass!!!!!!!! Penipuan Kad Kredit Melalui Telefon

Sekiranya anda menerima panggilan telepon daripada individu yang mengaku sebagai wakil syarikat kad kredit Visa dan Mastercard. Awas, ini adalah satu usaha mendapatkan maklumat kad kredit anda.

Jangan dedahkan apa-apa maklumat.

Syarikat kredit kad Mastercard dan Visa dan pihak Bank anda sendiri tidak akan membuat panggilan telepon dan email untuk mendapatkan maklumat. Sekira ini berlaku, ini bermaksud nombor kad kredit anda mungkin telah diketahui. Langkah membuat panggilan telepon oleh pihak tidak bertanggung jawab ini adalah untuk lebih mendapatkan maklumat lanjut bagi tujuan memudahkan mereka membuat urusan pembelian terutamanya melalui Internet

Untuk makluman, dengan hanya nombor kad kredit masih belum cukup membolehkan mana-mana pihak menggunakan kad kredit anda. Akan tetapi dengan mendedahkan tarikh luput (Valid Thru) atau (Expired Date) sudah cukup untuk membolehkan pihak tidak bertanggung jawab mempergunakan ia untuk membuat pembelian di Internet.

Jangan sesekali dedahkan Nama di atas Kad, bank pengeluar, Tarikh luput kad dan nombor yang ditulis dibelakang. Jangan sesekali benarkan mana-mana pihak dapatkan semua maklumat ini sama ada melalui telepon ataupun email.

Yang paling penting jangan dedahkan Nombor dibelakang kad kredit anda. Nombor tersebut yang dipanggil Card Verification Value or Code (CVV or CVC). Nombor ini bagi tujuan pengesahan tanpa kehadiran pemilik kad. Jangan sesekali dedahkan.

http://en.wikipedia.org/wiki/Card_Security_Code

Sekira anda menerima panggilan sebegini, langkah yang boleh dilakukan.

(1) Cuba dapatkan maklumat pemanggil. nombor telepon, nama individu dan nombor daftar syarikat.

(2) Jangan dedahkan maklumat anda. And boleh palsukan bagi tujuan merosakkan data mereka. Contoh berikan nama bank berlainan, tarikh luput yang berlainan, no CVV yang berlainan.

(3) Segera laporkan kepada bank anda. Sila dapatkan maklumat tentang akaun anda dengan segera untuk sebarang masalah.

(4) Dan yang paling baik, terus berjumpa dengan pihak bank dimana kad kredit itu dikeluarkan dan minta ditamatkan penggunaan kad kredit tersebut dan buat kad kredit yang baru. Biar anda rugi sebanyak RM50 kerana membuat kad yang baru berbanding rugi kerana orang lain menggunakan kredit anda dengan sewenang-wenangnya.

(4) Sampaikan mesej ini kepada orang ramai bagi mendedahkan wujudnya usaha penipuan ini.

Maklumat di Internet

http://www.snopes.com/crime/warnings/creditcard.asp

Sampaikan kepada rakan-rakan anda.

0 comments: